Zaostrzenie przepisów dotyczących kwarantanny

Od 24.06 nastąpiło kolejne już zaostrzenie przepisów wjazdowych do Polski. Wszyscy pasażerowie oraz podróżujący spoza strefy Schengen oraz EOG są zobowiązani do poddania się 10-dniowej kwarantannie. Zwolnienie z kwarantanny można uzyskać po 7 dniach w przypadku wykonania negatywnego testu na koronawirusa.

Zaostrzenie zasad nie dotyczy osób przybywających z państw unijnych, które nie są w Schengen, czyli : Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Irlandii i Cypru. Nie dotyczy to także państw które należą do strefy Schengen, ale nie są członkami Unii Europejskiej czyli : Islandii, Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinu.

Kwarantanna nie będzie obowiązywała dla osób w pełni zaszczepionych preparatami dopuszczonymi w Unii Europejskiej, oraz dzieci do 12. roku życia, które podróżują pod opieką dorosłych w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi. Wyjątek dotyczy też cudzoziemców, którzy podróżuja przez Polskę tranzytem drogą lotnicza, takie osoby mogą przebywać na terytorium RP nie dłużej niż 24h, po czym muszą opuścić terytorium Polski.